Opplysning

I gjennomsnitt går det 17 år før et barn forteller om opplevde seksuelle overgrep. Grunnen til det viser seg ofte å være manglende ord og begrep for hva de opplevde.

Min kropp! er en alderstilpasset samling som passer for førskolebarn i barnehager og småtrinnet i barneskolen, 1-4 trinn.

 

Samlingen handler om kroppen vår og alt den kan. Om gode og vonde hemmeligheter. Grenser for egen kropp, hva som er gode berøringer og hva som er vonde berøringer. Den handler om de voksnes ansvar og hvorfor det er viktig at barn sier ifra til trygge voksne om noe kjennes vanskelig inni seg.

 

I gjennomsnitt går det 17 år før et barn forteller om opplevde seksuelle overgrep. Grunnen til det viser seg ofte å være manglende ord og begrep for hva de opplevde. Barn som Vet er mindre sårbare! Derfor er hensikten med samlingen Min kropp! å gi barna ord og begrep. Med det ønsker vi å forebygge at overgrep skjer, og at det fortsetter.

 

Samlingen varer i ca.25 min og formidles på en forståelig, trygg og alderstilpasset måte. 

 

Drivkraft har et samarbeid med Ditt barns Førstehjelp. Vi tilbyr et samlet kurstilbud som består av vold og overgrep for personal/lærergruppen i barnehagen/skolen, etterfulgt av en samling for barna.

Referanser

"Et fengende og alderstilpasset opplegg av et vanskelig tema. Inspirerende, lett forståelig, nært, aldersadekvat og tydelig. 
Meget god formidlerevne og engasjement.

Barna var aktivt med og opplevde seg sett og hørt.
"Min kropp!" anbefales på det varmeste."

-Pedagogisk leder, barnehage Oslo

"Formidlingen av temaet var direkte, men på en behagelig og forståelig måte. Barna ble sett og hørt!


Takk for en fin samling!"

-Pedagogisk leder, barnehage Bergen

"Tusen takk for besøket! En fantastisk måte å formidle på, så enkelt men likevel direkte. Det var veldig interessant og en veldig behagelig samling."

-Pedagogisk leder, barnehage Stavanger

"Formidler de vanskelige temaene veldig rett frem og konkret, med letthet og naturlig tilnærming. 

 

Setter veldig pris på besøket.

Takk for du kom!"

-Pedagogisk leder, barnehage Oslo