Opplysning

De fleste barn vet godt hva de skal gjøre om brannalarmen går.

Men vet de fleste barn hva de kan gjøre om voksne slår eller utnytter dem seksuelt?

Hensikten med samlingen er å forebygge at overgrep skjer og at det fortsetter.

-For barn som Vet er mindre sårbare.

Min kropp! er en alderstilpasset samling som passer for førskolebarn i barnehager og småtrinnet i barneskolen,1-4 trinn.


Samlingen handler om kroppen vår og alt den kan. Om gode og vonde hemmeligheter. Grenser for egen kropp, hva som er gode berøringer og hva som er vonde berøringer. Den handler om de voksnes ansvar og hvorfor det er viktig at barn sier ifra til trygge voksne om noe kjennes vanskelig inni seg.

 

De fleste barn vet godt hva de gjør om brannalarmen går. Men vet de fleste barn hva de gjør om voksne slår eller utnytter dem seksuelt?

Hensikten med samlingen er å forebygge at overgrep skjer og at det fortsetter.

 

Samlingen varer i ca.25 min og formidles på en forståelig, trygg og alderstilpasset måte. 

 

Drivkraft har et samarbeid med Ditt barns Førstehjelp. Vi tilbyr et samlet kurstilbud som består av vold og overgrep for personal/lærergruppen i barnehagen/skolen, etterfulgt av en samling for barna.

Referanser

"Et fengende og alderstilpasset opplegg av et vanskelig tema. Inspirerende, lett forståelig, nært, aldersadekvat og tydelig. 
Meget god formidlerevne og engasjement.

Barna var aktivt med og opplevde seg sett og hørt.
"Min kropp!" anbefales på det varmeste."

-Pedagogisk leder i Oslo-barnehage