Priser

Samtaler

Per time:

650,-

Henvisning fra lege trengs ikke.

Formidling

Drivkraft tilbyr foredrag ved oppmøte og digitalt.


Ta kontakt for priser

Opplysning

Samling med formidling til barn om Vold og seksuelle overgrep.

2390,-

Kurspakke: Kurs for personalgruppe etterfulgt av samling for barna. Les mer her.

6000,-

Prisene inkluderer:


-Boken 'Jeg er meg! Min meg' (Eli Rygg og Margrethe W. Asland).

Boken vil gi økt kunnskap til lærere og barnehageansatte om hvordan se, og handle, når barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det er også mye tips til aktivitet for barna, og gode forklarende illustrasjoner.


-Plakat til å henge i barnehagen/klasserommet som illustrerer grensesetting for egen kropp og viktigheten av å 'Si det til noen', om barn opplever vanskelige situasjoner.