Om

Drivkraft drives av Marielle Nystad Hansen. Hun har sammen med sin mann fire barn og bor i Viken kommune.


Marielle har studert ulike emner innen psykologi som blant annet; sosial- og personlighetspsykologi, traume- tilknytning og samspill, og klinisk barne- og ungdomspsykologi, på Bjørknes høyskole. Per nå tar hun videreutdanning innen psykotraume på institutt for Traumeterapi i Oslo.


Hun har ulik erfaring med barn og unge; som blant annet støttegruppe for barn i utsatte familier og samtalegrupper for tenåringer.


Hun har drevet samtaletilbud siden 2016 der hun i størst grad har møtt ungdommer. Sammen med sin mann er hun sertifisert kursholder i PREP på Modum Bad. De holder samlivskurs for par, og tar imot parsamtaler.

 

Marielle har alltid vært opptatt av å lære om menneskets psyke og mentale helse. Hvordan tankene påvirker følelsene våre, som igjen styrer handlingene våre, mot oss selv og andre. Hun ønsker å stå ved mennesker som vil utforske dette for å kunne forstå seg selv og sine utfordringer bedre.