Formidling

‘Ung og Sliten’ er et foredrag om psykisk helse blant ungdom. Om å finne veier og verktøy ut av vanskelige tanker og følelser. Om hvordan bygge et sunt, og sant, selvbilde så du står stødig i deg selv i møte med dine omstendigheter.


Foredraget har en varighet på en time og passer til videregående skoler, ungdomsklubber eller andre grupperinger av ungdom fra tenårsalderen.


Foredraget er ofte holdt i forbindelse med psykisk helse- dag eller temadager med psykisk helse som tema.

Vi mennesker kan ha mange symptomer på indre smerte og følelsen av kaos. Flere av symptomene blir også kalt diagnoser.  Å komme til roten i det som gjør vondt kan være smertefullt. Så vondt at vi lager oss ulike overlevelsesstrategier for å unngå det.

Om søken etter å etablere eget selvbilde ligger i å speile seg i omstendigheter og relasjoner, kan bildet bli skjørt og ustødig.

-Marielle

Referanser

"Jeg lærte mer om ulike psykiske lidelser og hvor viktig det er å snakke om vanskelige tanker før det går for langt."


"Fikk bedre forståelse for egen psyke og mental helse."

"Det var lett å relatere med innholdet og jeg satt igjen med noe å tenke på."


"Likte at henne tok opp disse temaene etter som det er så relevant. Tror det er viktig å vekke mer oppmerksomhet rundt dette. Hun snakker på en veldig fin og spesiell måte som gjør at alt blir mer forståelig."

"Fikk meg til å innse at det jeg går igjennom også skjer med andre personer."


"Det var svært lærerikt, og jeg følte at personen som holdt foredraget snakket direkte til meg. Det var veldig fint!"

- Evaluering fra elever ved videregående skoler