Tjenester

SAMTALER

I samtalene fokuseres det på å se på de bakenforliggende årsakene til vanskelige tanker og følelser.

FORMIDLING

Et foredrag om psykisk helse blant ungdom.

OPPLYSNING

En alderstilpasset samling som setter lys på et vanskelig tema: Vold og overgrep.